Het H & L Extranet

Wij onderscheiden ons door gebruiksvriendelijkheid, gemak en extra persoonlijke service. Wanneer een aanvraag niet door de eerste automatische selectie is gekomen, wordt deze altijd behandeld door één van onze acceptanten.

Op ons H & L Extranet zijn de mogelijkheden uitgebreid. U kunt kiezen tussen de modules Basis en Totaal (backoffice en fullservice).

Basis

Door het koppelen van onze backoffice (Anva) met het Extranet is het voor u mogelijk relatie- en polisgegevens te raadplegen zoals die in ons systeem voorkomen.

U kunt het volledig dossier inzien waardoor polisbladen, facturen, en brieven onder andere zichtbaar zijn. Dit geldt voor zowel provinciale als volmachtpolissen.

Daarnaast kunnen aanvragen voor nieuwe en bestaande relaties worden verwerkt en kunt u op dezelfde eenvoudige wijze ook autowijzigingen of mutaties in het H & L Woonpakket doorgeven.

Totaal

Deze uitgebreide module van het H & L Extranet, in combinatie met de aan ons uitbesteedde backoffice, kan voor u voldoende mogelijkheden bieden waardoor een apart assurantiepakket niet meer noodzakelijk is.

Daarnaast biedt het Extranet u het voordeel van 24 uur en 7 dagen in de week toegang tot uw administratie. Zowel op kantoor als bij uw klant op locatie. Dit komt doordat het extranet web-based is en u dus niet bent gebonden aan een bepaalde locatie. Dit geeft u flexibiliteit, alles kan digitaal en dat scheelt kosten en tijd.

Brieven en e-mailberichten verstuurt u snel en simpel. De berichten worden dan opgeslagen in het dossier.

Het is mogelijk Templates aan te laten maken voor ondertekening met eventueel eigen logo en standaard teksten.

U kunt zelf bestanden uploaden en bijvoegen in het dossier van uw relaties. De documenten kunt u archiveren in door u gemaakte mappen.

Voor agendering kan een taak aangemaakt worden onder de relatie of polis. De lijst met taken staat op de startpagina en ziet u gelijk bij het inloggen. Vanuit hier kunt u de agenda’s afhandelen.

Met de functie Alerts & Signalering laat u een melding verschijnen die van belang is voor de betreffende relatie. De melding verschijnt in het beginscherm onder relatie en kan voor een bepaalde periode worden vermeld.

In deze module is ook Managementinformatie opgenomen. Met één druk op de knop verschijnen al uw ‘Top clienten’. Het is mogelijk draaitabellen te maken en eventueel te exporteren naar Excel. De indeling van deze overzichten kunt u zelf bepalen.